W krótkim artykule przedstawiamy kontrowersyjną tezę, iż obligacje są bardziej ryzykowne niż akcje. Na pierwszy rzut oka powyższe wątpliwe twierdzenie można udowodnić porównując ze sobą zmienność długoterminowych stóp zwrotu z akcji i obligacji. Otóż w miarę wydłużania horyzontu inwestycyjnego odchylenie standardowe stopy zwrotu akcji jest niższe niż klasycznych instrumentów dłużnych. Dobrze prezentuje to poniższy wykres gdzie 30-letnia zannualizowana stopa zwrotu z akcji jest relatywnie stałą (linia w trendzie bocznym) względem opadającej 30-letniej zannualizowanej stopy zwrotu z obligacji.  Podkreślamy zatem, jak ważnym i niestety często pomijanym elementem w procesie inwestycyjnym jest horyzont inwestycyjny (ten temat poruszyliśmy już w innym opracowaniu Stowarzyszenia Investhink - https://www.youtube.com/watch?v=hFDpXFYHQOA). Horyzont inwestycyjny determinuje bowiem odpowiednie poziomy ryzyka i oczekiwanej stopy zwrotu, a tym samym strukturę portfela inwestycyjnego.

Zrzut ekranu 2020-12-2 o 14.44.33.png