Stałokuponowe obligacje skarbowe są ważnym instrumentem z punktu widzenia zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego. Dzięki posiadaniu ich w portfelu możemy określić ryzyko/zmienność portfela oraz w lepszy sposób nim zarządzać. Szczególnie obligacje skarbowe można docenić podczas większych zawirowań rynkowych, kiedy to ich ceny mają tendencję do wzrostów łagodząc spadki na części akcyjnej portfela. W I części naszego artykuły spojrzymy na kwestię wykorzystania obligacji w budowie portfela, postaramy się odpowiedzieć na pytanie czy polskie, złotówkowe obligacje skarbowe są instrumentem wolnym od ryzyka kredytowego i czy dywersyfikacja jest konieczna dla tej klasy aktywów. W kolejnych częściach skupimy się na prognozowaniu stóp zwrotu, zmienności, wyborze terminu zapadalności oraz  postaramy się odpowiedzieć na pytanie czy fundusze inwestycyjne operujące na tej klasie aktywów będą w stanie „pobić rynek”.

Bez tytułu.png
KONTAKT
REGULAMIN STOWARZYSZENIA
E-MAIL
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
  • Szary LinkedIn Icon

© 2023 by HARMONY. Proudly created with Wix.com