MATERIAŁY

Mamy wciąż silną wiarę w siłę słowa pisanego, stąd podstawą naszej działalności są tworzone przez nas artykuły.

Zrzut ekranu 2021-12-23 o 08.48.38.png

Czego oczekują inwestorzy ESG? Okazuje się, że głównym motywatorem jest chęć pozytywnego wpływu na świat. Stopa zwrotu jest dopiero kolejna na liście priorytetów. Jakie są stopy zwrotu strategii ESG? Historycznie były satysfakcjonujące, kursy spółek z wysokimi ratingami ESG zachowywały się lepiej aniżeli kursy spółek słabych w tym aspekcie. Wynikało to jednak bardziej ze spadającej premii za ryzyko (i rosnących wycen) aniżeli rosnącej szybciej rentowności czy zyskom. W najbliższej przyszłości ta tendencja ma szansę się utrzymać, jednak długoterminowo wyższe oczekiwane stopy zwrotu mają unikane przez inwestorów ESG spółki/sektory.     

neonbrand-maJDOJSmMoo-unsplash.jpg

W przestrzeni finansowej bardzo często porusza się temat recesji, która to mogłaby zdeptać nasze oszczędności, czy zbudowany portfel inwestycyjny. Jednak głównym celem ostrzegania Inwestorów o recesji jest najprawdopodobniej uderzenie w nasze emocje, a pod płaszczykiem zwykłego ostrzeżenia dąży się do wzbudzenia zaufania.

DCA_edited.png

Praktycznie codziennie słyszymy dziesiątki porad inwestycyjnych. Co, kiedy i jak trzeba lub trzeba było zrobić. Wszystko wygląd idealnie – wykresy, statystyki. A jednak w praktyce okazuje się to dużo trudniejsze. Co więc kryje się pod tajemniczym skrótem przytoczonym w tytule? Dość ciekawa strategia inwestycyjna. Stworzono została, aby uzupełnić dość sztywne matematyczne modele alokacji kapitału o element ludzki. 

Zrzut%20ekranu%202020-12-2%20o%2014.55_e

W krótkim artykule przedstawiamy kontrowersyjną tezę, iż obligacje są bardziej ryzykowne niż akcje. Na pierwszy rzut oka powyższe wątpliwe twierdzenie można udowodnić porównując ze sobą zmienność długoterminowych stóp zwrotu z akcji i obligacji. Otóż w miarę wydłużania horyzontu inwestycyjnego odchylenie standardowe stopy zwrotu akcji jest niższe niż klasycznych instrumentów dłużnych. Dobrze prezentuje to poniższy wykres gdzie 30-letnia zannualizowana stopa zwrotu z akcji jest relatywnie stałą (linia w trendzie bocznym) względem opadającej 30-letniej zannualizowanej stopy zwrotu z obligacji.  Podkreślamy zatem, jak ważnym i niestety często pomijanym elementem w procesie inwestycyjnym jest horyzont inwestycyjny (ten temat poruszyliśmy już w innym opracowaniu Stowarzyszenia Investhink - https://www.youtube.com/watch?v=hFDpXFYHQOA). Horyzont inwestycyjny determinuje bowiem odpowiednie poziomy ryzyka i oczekiwanej stopy zwrotu, a tym samym strukturę portfela inwestycyjnego.

AKCJE - Część 1

akcje cz 1.png

Rynek akcji jest jednym z tych, wokół którego narosło dużo mitów. Dobrze zrozumiany i wykorzystany może inwestorom przynieść wysokie stopy zwrotu. Traktowany jako miejsce do szybkiego zarobienia dużych pieniędzy często rozczarowuje. Nawigacja w tym świecie nie jest oczywista, zwłaszcza w otoczeniu ogromnego natłoku informacji (w większości zbędnych), które utrudniają podejmowanie racjonalnych decyzji. W tym artykule odpowiadamy na kilka podstawowych pytań, które zadają sobie zarówno osoby rozpoczynające przygodę z akcjami, jak i bardziej doświadczeni inwestorzy.

WALUTY W PORTFELU

Czy warto i gdzie je umieścić?

waluty w portfelu.png

Po podjęciu decyzji odnośnie odpowiedniej alokacji i dywersyfikacji portfela, kolejną ważną decyzją jest kwestia walut. Część klientów instynktownie „czuje” zalety posiadania walut. Przede wszystkim, w ich opinii, są w stanie w większym stopniu zdywersyfikować swój majątek, którego zdecydowana większość znajduje się w Polsce. Faktycznie, jak będziemy starali się wykazać, posiadanie walut ma szereg zalet. Jak jednak umieścić waluty w portfelu inwestycyjnym? Które waluty wybrać? Która część będzie dla nich najbardziej odpowiednia? A może jednak lepiej zabezpieczyć ekspozycję walutową? M.in. na te pytania staramy się odpowiedzieć w niniejszej pracy.

RZE, CZYLI REWOLUCJA W OBLIGACJACH

RZE obrazek.png

Skutkiem afer finansowych jest spadek zaufania inwestorów do rynku finansowego. Remedium na dostrzeżone po czasie patologie stają się przeważ- nie nowe przepisy i obostrzenia wzmacniające nad- zór nad rynkiem. Jednym ze skutków afery Getback była gruntowna przebudowa polskiego prawa w zakresie obligacji, w tym wprowadzenie obowiązkurejestracji obligacji w Krajowym Depozycie Papie- rów Wartościowych (KDPW).

W ramach wzmocnienia nadzoru nad rynkiem stworzono także specjalny Rejestr Zobowiązań Emitentów obligacji (RZE), który ułatwia inwesto- rom wyszukiwanie informacji na temat papierów dłużnych. Dzięki rejestrowi możemy wreszcie po- znać rzeczywisty rozmiar oraz kilka ważnych cech polskiego rynku nieskarbowych papierów dłużnych.

Co kryje w sobie RZE? Jeśli chcesz dowiedzieć się kilku nieoczywistych rzeczy o polskim rynku obliga- cji to zapraszam do lektury.

GIEŁDA NAJWIĘKSZYM ŚWIATOWYM KASYNEM?

czyli kilka słów o rozsądnym inwestowaniu

kasyno.png

Gdy rynki spadają, analitycy zawieszają rekomendacje (bo przecież w takich momentach są one oczywiście zbędne), a media karmią nas kolejnymi doniesieniami o toczącej się tragedii, pojawia się w głowie pytanie – po co mi to wszystko? Może po prostu inwestowanie jest nieprzewidywalne, losowe. Czy giełdę można porównać do jednego wielkiego kasyna? Może tak… a może nie?

TO NIE JEST DOBRY CZAS NA INWESTOWANIE W AKCJE

czas na akcje.png

Wielokrotnie podczas wyprzedaży rynkowych, dużej niepewności, okresów słabości gospodarki usłyszeć można charakterystyczne: „to nie jest dobry czas na inwestycje w akcje. Poczekajmy aż się wszystko uspokoi”. Choć takie podejście wydaje się racjonalne to empiryka wskazuje, że sukcesów inwestycyjnych nie przynosi. Paradoksalnie złe czasy dla gospodarki todobre czasy do inwestycji w akcje. Czasy dobre, z kolei, niekoniecznie już takimi muszą być dla inwestora akcyjnego.

NIEDŹWIEDZIE SKACZĄ PRZEZ OKNO

niedzwiedz.png

     Ostatnia gwałtowna wyprzedaż światowych akcji boleśnie przypomniała nam wszystkim o ryzyku związanym z inwestowaniem. W takich momentach emocje często biorą górę i niestety nie jest to zazwyczaj dobry doradca. Zamiast więc podejmować gwałtowne decyzje, proponujemy trzymać się planu i przypominamy o prostym narzędziu zarządzania ryzykiem, jakim jest rebelancing.

OBLIGACJE SKARBOWE CZ. 2

obligi 2.png

W poprzednim materiale skupiliśmy się na roli obligacji skarbowych w portfelu złożonym z kilku klas aktywów. Przyszła zatem pora żeby odpowiedzieć na kolejne pytania: czy ostatnie wysokie stopy zwrotu są do powtórzenia w kolejnych latach? I generalnie jak prognozować stopy zwrotu na obligacjach skarbowych? Jakie ryzyko wiąże się z inwestycją w tą klasę aktywów? Co zrobić z niskimirentownościami i w końcu czy zarządzającym funduszami obligacji skarbowych uda się „pobić rynek”? Na te i inne pytania staramy się odpowiedzieć w tym materiale.

NAJWAŻNIEJSZE EGZAMINY I CERTYFIKATY

Zdawać czy nie zdawać?

egzaminy i certfikaty.png

     Coraz więcej pojawia się certyfikatów i licencji związanych z rynkiem kapitałowym. Które są najważniejsze z punktu widzenia klientów? Czy warto je zdawać? Jak wyglądają w praktyce?

Na te pytanie, które dość często padają podczas spotkań towarzyskich, postaram się odpowiedzieć w niniejszym artykule. 

CZY WYBIERAJĄC FUNDUSZ WARTO KIEROWAĆ SIĘ JEGO HISTORYCZNYMI WYNIKAMI?

kuby tekst.png

     Dobierając fundusze inwestycyjne do portfela chyba każdy z nas patrzy na ich historyczne zachowanie. Fundusz, który osiągał sukcesy w przeszłości ma dużą większą szansę na przyciągnięcie nowego kapitału. Ale czy z punktu widzenia inwestora takie podejście ma sens? Badania pokazują, że nie. Mało która strategia jest w stanie konsekwentnie osiągać wyniki lepsze niż konkurencja. Paradoksalnie wybieranie najlepszych historycznie funduszy może być mniej korzystnym rozwiązaniem niż skupianie się na tych gorszych niż średnia.

NADMIERNA KONCENTRACJA PORTFELA

Ujęcie behawioralne

koncentracja portfela.png

     W tym artykule skupimy się na jednym z najbardziej kosztownych błędów wśród inwestorów indywidualnych, czyli nadmiernej koncentracji portfela. Dodając do tego naturalną skłonność do braku akceptacji strat i niechęć, jaką sprawia zamknięcie nierentownej inwestycji - otrzymujemy wybuchową mieszankę. Analitycy JP Morgan przeanalizowali wszystkie firmy, które wchodziły w skład indeksu Russell 3000 od 1980 do 2014 roku. Wśród 13 000 spółek, aż 40% z nich zanotowało spadek większy lub równy 70% od swojego szczytu, a ich kurs nigdy nie powrócił na nowe maksima. Oczywiście koncentracja z drugiej strony może prowadzić do nieprzeciętnie wysokich stóp zwrotu, jednak jest to obarczone zdecydowanie większym poziomem ryzyka, którego w okresie newralgicznym wielu inwestorów nie jest w stanie zaakceptować. Zastanowimy się, jakie czynniki behawioralne mogą sprowadzić nas w taką pułapkę. Pokażemy również prostą zasadę, która pozwoli na uniknięcie ewentualnej katastrofy oraz zwiększy szanse na skorzystanie z potencjału stóp zwrotu liderów, jeśli ulegniemy pokusie skoncentrowanego portfela.

OBLIGACJE SKARBOWE CZ. 1

Rola obligacji skarbowych w budowie portfela inwestycyjnego

Zrzut ekranu 2019-09-10 o 16.54.53.png

      Stałokuponowe obligacje skarbowe są ważnym instrumentem z punktu widzenia zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego. Dzięki posiadaniu ich w portfelu możemy określić ryzyko/zmienność portfela oraz w lepszy sposób nim zarządzać. Szczególnie obligacje skarbowe można docenić podczas większych zawirowań rynkowych, kiedy to ich ceny mają tendencję do wzrostów łagodząc spadki na części akcyjnej portfela. W I części naszego artykuły spojrzymy na kwestię wykorzystania obligacji w budowie portfela, postaramy się odpowiedzieć na pytanie czy polskie, złotówkowe obligacje skarbowe są instrumentem wolnym od ryzyka kredytowego i czy dywersyfikacja jest konieczna dla tej klasy aktywów. W kolejnych częściach skupimy się na prognozowaniu stóp zwrotu, zmienności, wyborze terminu zapadalności oraz  postaramy się odpowiedzieć na pytanie czy fundusze inwestycyjne operujące na tej klasie aktywów będą w stanie „pobić rynek”.

INWESTOWANIE ZRÓWNOWAŻONE W ZARZĄDZANIU MAJĄTKIEM

investhink-zrownowazone.png

          Inwestowanie odpowiedzialne społecznie czy też inwestowanie oparte o wartości jest w Polsce mało znane. W krajach Zachodu stanowi natomiast już od 18 do 63% wszystkich inwestycji. Czy zatem warto w inwestowaniu zwracać uwagę na to, czy spółka zachowuje się etycznie, czy liczą się tylko twarde dane finansowe? Czy inwestując odpowiedzialnie musimy poświęcić część potencjalnego wzrostu? Czy zarządzający naprawdę kierują się tymi zasadami czy jest to tylko marketing, który ma sprawić, że zachodni inwestorzy czują się dobrze?  Na te i inne pytania odpowiadamy w artykule, w którym przyglądamy się rynkowi odpowiedzialnego inwestowania na świecie i w Polsce.

SKRÓTY MYŚLOWE W DECYZJACH INWESTYCYJNYCH

Wprowadzenie do finansów behawioralnych.

Zrzut ekranu 2019-04-24 o 19.48.26.png

Jednym z kluczowych zagadnień na rynku kapitałowym jest sposób podejmowania decyzji przez inwestorów. Czy jesteśmy racjonalni? Czy kierujemy się dokładną analizą i podejmujemy optymalne decyzje? Wiele modeli ekonomicznych zostało zbudowanych przy założeniu racjonalności uczestników rynku. Natomiast ekonomiści behawioralni oraz psycholodzy, między innymi: Richard Thaler, Daniel Kahnemanm, Amos Tversky sukcesywnie pokazywali, że taki stan rzeczy „delikatnie mówiąc”, jest daleki od rzeczywistości. Jedno z większych zagrożeń na rynku kapitałowym, kryje się właśnie w naszym umyśle. Podlegamy instynktom stadnym, posiadamy tendencje do tworzenia baniek spekulacyjnych - od cebulek tulipanów w XVI wieku po eksplozję popularności kryptowalut w 2017 roku. Aktywa bazowe się zmieniają, lecz mechanizm psychologiczny pozostaje ten sam. Nasz umysł lubi podążać pewnymi skrótami myślowymi. Błędy behawioralne są obszernym tematem, który powinien być zgłębiany przez inwestorów indywidualnych, jak i profesjonalistów. Artykuł ten stanowi wstęp do cyklu opracowań dotyczących finansów behawioralnych.

UŻYTECZNOŚĆ POPULARNEGO WSKAŹNIKI WYCENY, JAKIM JEST STOSUNEK CENA DO ZYSKU

Zrzut ekranu 2019-04-15 o 19.14.30.png

W niniejszej pracy podjęta została próba określenia użyteczności jednego z najbardziej popularnych wskaźników wyceny, jakim jest stosunek ceny do zysku P/E (z ang. price to ernings), który intuicyjnie informuje o niedoszacowaniu lub przeszacowaniu rynku. Opisana została jego cykliczność oraz zachowanie wokół recesji gospodarczych oraz istotnych korekt rynkowych. Omówione zostały także teoria powrotu do średniej, zależność pomiędzy badanym wskaźnikiem a oczekiwaną stopą zwrotu oraz wpływ inflacji na wartość samego P/E. Otrzymanym głównym wnioskiem jest konkluzja, iż wskaźnik w pojedynkę nie może stanowić fundamentu w procesie podejmowania decyzji.

5x MARKET TIMING

czyli dlaczego opłaca się być pasywnym inwestorem?

Zrzut ekranu 2019-03-23 o 20.08.03.png

Market timing to w uproszczeniu strategia inwestowania polegająca na ciągłym kupowaniu i sprzedawaniu różnych instrumentów finansowych w oparciu o umiejętność przewidywania zmian cen (czyli umiejętność „wyczucia” rynku). W praktyce market timing w dłuższej perspektywie rzadko przynosi pożądane rezultaty a więcej zyskują przeciętnie ci inwestorzy, którzy… nic nie robią. Czy długoterminowo opłaca się zatem być pasywnym inwestorem? 

Aby sprawdzić, jak wygląda market timing w praktyce, postanowiłem zbudować prosty model z pięcioma różnymi strategiami wchodzenia i wychodzenia z rynku. Jakie płyną z tego wnioski? Dosyć zaskakujące…

CENA/ZYSK

Czy zastosowanie tego wskaźnika na potrzeby krótkoterminowej taktycznej alokacji ma sens?

Zrzut ekranu 2019-03-4 o 21.18.03.png

Często słyszymy różne uniwersalne stwierdzenia, które mają nam pomóc w inwestowaniu. Jedno z nich zyskało dość dużą popularność – „kupuj tanio, sprzedaj drogo”. Stąd też wielu inwestorów bardzo mocną wagę przykłada do wskaźników, które pomagają nam wycenić notowane na rynku akcje. Bardzo często stosowany jest Cena/Zysk, a więc określenie ile musimy zapłacić za każdą złotówkę/dolara zysku spółki. Podejście to zostanie zderzone z krótkim horyzontem inwestycyjnym, który charakterystyczny jest dla taktycznej alokacji, a więc próby wykorzystania krótkoterminowych trendów rynkowych na poziomie indeksów.  

JAKIEJ STOPY ZWROTU POWINNIŚMY OCZEKIWAĆ NA RYNKACH AKCJI?

Zrzut ekranu 2019-02-25 o 03.11.10.png

         Oszacowanie oczekiwanej stopy zwrotu z rynku akcji może przysporzyć bólu głowy. Mnogość czynników, które wpływają na zachowanie indeksów przerasta nawet doświadczonych inwestorów, a co dopiero osoby stawiające pierwsze kroki na rynkach finansowych. Choć prognozowanie stóp zwrotu jest zajęciem karkołomnym, samo spojrzenie na historię może nam dostarczyć bardzo ciekawych wniosków.  

CZY WYŻSZY WZROST GOSPODARCZY OZNACZA NIŻSZE ZYSKI NA RYNKACH AKCJI?

Zrzut ekranu 2019-01-30 o 20.06.12.png

            Jednym z rozpowszechnionych mitów inwestowania na rynkach akcji jest podążanie za rynkami, których gospodarki cechują się wysoką dynamiką wzrostu. Jakkolwiek nieintuicyjnym może się to wydawać, wysokiemu wzrostowi gospodarczemu często towarzyszą rozczarowujące stopy zwrotu. Spółki w krajach o niższym wzroście gospodarczym notują z kolei często, wysokie stopy zwrotu. Czym wytłumaczyć ten fenomen? Co jako inwestor możemy z tym zrobić? I w końcu dlaczego chińskie akcje były gorszą inwestycją niż akcje argentyńskie?  

TIMING RYNKOWY

Obraz 27.01.2019, godz. 22.27.jpg

Oczekiwania inwestorów w stosunku do doradców inwestycyjnych często nakierowane są na timing. Ile razy można usłyszeć: „ale wyjdziemy z inwestycji zanim przyjdzie korekta?”. Inwestowanie powinno, idąc tą logiką polegać na dużym zaangażowaniu w akcje, kiedy oczekujemy wzrostów na rynkach i minimalnym lub żadnym kiedy oczekiwane są spadki. Inwestorzy często wierzą, że eksperci będą w stanie przewidzieć zachowanie rynku w nadchodzących miesiącach i w porę zareagują. Okazuje się jednak, że próby „wyczucia rynku” są jednym z głównych winowajców rozczarowujących stóp zwrotu inwestorów indywidualnych.