UŻYTECZNOŚĆ POPULARNEGO WSKAŹNIKI WYCENY, JAKIM JEST STOSUNEK CENA DO ZYSKU

          W niniejszej pracy podjęta została próba określenia użyteczności jednego z najbardziej popularnych wskaźników wyceny, jakim jest stosunek ceny do zysku P/E (z ang. price to earnings), który intuicyjnie informuje o niedoszacowaniu lub przeszacowaniu rynku. Opisana została jego cykliczność oraz zachowanie wokół recesji gospodarczych oraz istotnych korekt rynkowych. Omówione zostały także teoria powrotu do średniej, zależność pomiędzy badanym wskaźnikiem a oczekiwaną stopą zwrotu oraz wpływ inflacji na wartość samego P/E. Otrzymanym głównym wnioskiem jest konkluzja, iż wskaźnik w pojedynkę nie może stanowić fundamentu w procesie podejmowania decyzji.

Zrzut ekranu 2019-04-15 o 19.14.30.png