Dobierając fundusze inwestycyjne do portfela chyba każdy z nas patrzy na ich historyczne zachowanie. Fundusz, który osiągał sukcesy w przeszłości ma dużą większą szansę na przyciągnięcie nowego kapitału. Ale czy z punktu widzenia inwestora takie podejście ma sens? Badania pokazują, że nie. Mało która strategia jest w stanie konsekwentnie osiągać wyniki lepsze niż konkurencja. Paradoksalnie wybieranie najlepszych historycznie funduszy może być mniej korzystnym rozwiązaniem niż skupianie się na tych gorszych niż średnia.

kuby tekst.png